Hydroizolace staveb a střech přinášejí při nesprávném provedení značný potenciál poruch a patří tak k nejrizikovějším konstrukcím staveb. Poruchy a následné vady z provádění se obvykle projeví velmi rychle, obtížně se lokalizují a ještě obtížněji se odstraňují.

Stavební firmy v pozici generálního, nebo tzv. vyššího dodavatele staveb obvykle nesou největší díl zodpovědnosti za celkovou úspěšnost díla a je tedy jejich přirozenou snahou snižovat rizika vad, poruch a následných nákladů na reklamace. Volbou odborně způsobilých izolatérských firem, proškolených společností Fatra, a.s. na pokládku systémů FATRAFOL, získávají stavební firmy spolehlivé partnery a mohou tak tato rizika účinně snižovat.

Pro nás jako dodavatele a garanta izolačních systémů FATRAFOL je tak při procesu samotné realizace vzájemná symbióza stavebních firem a izolatérských firem jedním z podstatných faktorů celkového úspěchu našich systémů.

Výhody spolupráce s firmou Fatra:

  • široká síť proškolených odborně způsobilých izolatérských firem
  • technická podpora na stavbách, zajišťovaná především pracovníky Studia izolací
  • prodloužená záruka od výrobce na ucelený hydroizolační systém FATRAFOL-S
  • zázemí a know-how tradičního českého výrobce plastových fólií a zpracovatele plastů s 80 letou tradicí

Kontakt

Ing. Libor Bednář
Mobil: +420 724 405 799
E-mail: libor.bednar@fatra.cz