Izolace proti vodě

Izolace proti vodě jsou v hydroizolačním systému FATRAFOL-H určeny pro podzemní části staveb a používají se všude tam, kde se očekává namáhání stavby nejen vodou tlakovou, ale i vodou stékající po povrchu konstrukcí nebo vodou prosakující přilehlým horninovým prostředím.

Namáhání tlakovou vodou vyžaduje nejnáročnější hydroizolační opatření a vždy je s ním nutno počítat pod očekávanou úrovní hladiny podzemní vody. Kromě toho může vzniknout i v případech, kdy je chráněná konstrukce nad hladinou podzemní vody, ale je současně v přímém kontaktu s násypem nebo rostlou zeminou bez možnosti trvalého a bezpečného odvádění vod z těchto vrstev.
Izolace proti vodě

Řez systémem

IZOLACE PROTI VODĚ

 1. Separační textilie
 2. Ochranná betonová mazanina
 3. FATRAFOL 803/V (803/VS, 803)
 4. Železobetonová suterénní stěna
 5. Základová deska
 6. Separační textilie
popisky_rezu_5A_op

Ke stažení

katalog
 • Detaily KTP-H
  • Detaily KTP-H
  • Konstrukční a technologický předpis FATRAFOL H
  • katalog HIF CZ 2020
  • Katalog referencí FATRAFOL