Izolace proti vodě

Izolace proti vodě jsou v hydroizolačním systému FATRAFOL-H určeny pro podzemní části staveb a používají se všude tam, kde se očekává namáhání stavby nejen vodou tlakovou, ale i vodou stékající po povrchu konstrukcí nebo vodou prosakující přilehlým horninovým prostředím.

Namáhání tlakovou vodou vyžaduje nejnáročnější hydroizolační opatření a vždy je s ním nutno počítat pod očekávanou úrovní hladiny podzemní vody. Kromě toho může vzniknout i v případech, kdy je chráněná konstrukce nad hladinou podzemní vody, ale je současně v přímém kontaktu s násypem nebo rostlou zeminou bez možnosti trvalého a bezpečného odvádění vod z těchto vrstev.
Izolace proti vodě

Řez systémem

IZOLACE PROTI VODĚ

  1. Separační textilie
  2. Ochranná betonová mazanina
  3. FATRAFOL 803 
  4. Železobetonová suterénní stěna
  5. Základová deska
  6. Separační textilie
popisky_rezu_5A_op