Chemické izolace

V případě namáhání objektů vybranými chemickými látkami organické nebo anorganické chemie např. ve formě kontaminované zeminy nebo při vytváření manipulačních ploch, záchytných a havarijních jímek apod. je nutno zvolit odpovídající hydroizolační fólii, odolávající danému chemickému a současně i případnému zvýšenému tepelnému zatížení.
Chemická izolace EKOPLAST 806 a FATRAFOL 803, 803V (803/VS) proti úniku látek z technologií plní současně při správném zabudování do stavby i hydroizolační funkci proti vodě nebo vlhkosti.

Chemické izolace

Ke stažení

katalog
 • Prohlášení o vlastnostech Stafol 914
  • Prohlášení o vlastnostech Stafol 914
  • Prohlášení o vlastnostech FATRAFOL 813_VS
  • Prohlášení o vlastnostech Ekoplast 806
  • Technický list STAFOL 914
  • Prohlášení o vlastnostech Stafol 914 VS
  • Prohlášení o vlastnostech Fatrafol P 922
  • Prohlášení o vlastnostech Fatrafol 803 VS
  • Prohlášení o vlastnostech Fatrafol 803V
  • Prohlášení o vlastnostech Fatrafol 803
  • Technický list STAFOL 914 V
  • Technický list FATRAFOL 813VS
  • Technický list FATRAFOL 803VST 2mm
  • Technický list FATRAFOL 803VST 2,2mm
  • Technický list FATRAFOL 803VST 2,1mm
  • Technický list FATRAFOL 803VST 1,5mm
  • Technický list FATRAFOL 803
  • Technický list STAFOL 914VS
  • Technicky_list_Ekoplast_806