Chemické izolace

V případě namáhání objektů vybranými chemickými látkami organické nebo anorganické chemie např. ve formě kontaminované zeminy nebo při vytváření manipulačních ploch, záchytných a havarijních jímek apod. je nutno zvolit odpovídající hydroizolační fólii, odolávající danému chemickému a současně i případnému zvýšenému tepelnému zatížení.
Chemická izolace EKOPLAST 806 a FATRAFOL 803 (803 S) proti úniku látek z technologií plní současně při správném zabudování do stavby i hydroizolační funkci proti vodě nebo vlhkosti.

Chemické izolace