Chemické izolace

V případě namáhání objektů vybranými chemickými látkami organické nebo anorganické chemie např. ve formě kontaminované zeminy nebo při vytváření manipulačních ploch, záchytných a havarijních jímek apod. je nutno zvolit odpovídající hydroizolační fólii, odolávající danému chemickému a současně i případnému zvýšenému tepelnému zatížení.
Chemická izolace EKOPLAST 806 a FATRAFOL 803 (803 S) proti úniku látek z technologií plní současně při správném zabudování do stavby i hydroizolační funkci proti vodě nebo vlhkosti.

Chemické izolace

Ke stažení

katalog
  • Detaily KTP-H
    • Detaily KTP-H
    • Konstrukční a technologický předpis FATRAFOL H
    • Katalog hydroizolačních fólií FATRAFOL
    • Katalog referencí FATRAFOL