Lepená střecha

Lepení fólií FATRAFOL k podkladu je alternativou k mechanickému kotvení nebo přitížení. Své opodstatnění má především v případech, kdy do podkladu nelze z různých důvodů kotvit. Důvody mohou být funkční, např. z hlediska provozu uvnitř budovy nebo z hlediska druhu či kvality podkladu, ale i estetické, např. kvůli eliminaci viditelných kotev na spodním líci kotevní vrstvy atd. K lepení se používají pouze fólie FATRAFOL 807 nebo FATRAFOL 807/V, opatřené na spodní straně PES textilií.

Lepená střecha

Řez systémem

 1. Stěnová lišta z poplastovaného plechu FATRANYL
 2. Prostorová tvarovka Kužel
 3. Polyuretanové lepidlo FATRAFIX TI
 4. Parotěsná vrstva na bázi bitumenů
 5. PVC-P fólie FATRAFOL 810 (804)
 6. Tepelná izolace – expandovaný polystyren
 7. Betonový podklad
 8. Podkladní textílie
 9. Koutová lišta z poplastovaného plechu FATRANYL
 10. PVC-P fólie FATRAFOL 807/V (807)
 11. Polyuretanové lepidlo FATRAFIX FM
 12. Kotevní prvek