Přitížená střecha

Fixace hydroizolačního povlaku (resp. celého střešního souvrství) přitížením je dominantní u střech menšího plošného rozsahu s nosnou vrstvou střešního pláště ze železobetonu. Běžně se využívá na objektech určených k bydlení nebo na objektech občanské vybavenosti. Přitěžovací vrstva může plnit roli pouze statickou, např. ve formě násypu praného říčního kameniva, ale častěji plní současně i roli provozní vrstvy. Typicky se pak jedná o všechny druhy střešních teras s provozní vrstvou z betonové dlažby nebo dřevěného roštu, ale i o tzv. vegetační střechy, běžně nazývané zelené střechy nebo střešní zahrady.

Přitížená střecha

Řez systémem

 1. Stěnová lišta z poplastovaného plechu FATRANYL
 2. Butylkaučuková páska
 3. Koutová lišta z poplastovaného plechu FATRANYL
 4. PVC-P fólie FATRAFOL 810/V (804)
 5. Podkladní vrstva
 6. Říční kamenivo frakce 16–32
 7. Separační textílie
 8. PVC-P fólie FATRAFOL 818/V-UV
 9. Separační vrstva – skleněné rouno
 10. Tepelná izolace – expandovaný polystyren
 11. Parotěsná fólie
 12. Vegetační souvrství
 13. Nopová fólie
 14. Filtrační vrstva