Přitížená střecha

Fixace hydroizolačního povlaku (resp. celého střešního souvrství) přitížením je dominantní u střech menšího plošného rozsahu s nosnou vrstvou střešního pláště ze železobetonu. Běžně se využívá na objektech určených k bydlení nebo na objektech občanské vybavenosti. Přitěžovací vrstva může plnit roli pouze statickou, např. ve formě násypu praného říčního kameniva, ale častěji plní současně i roli provozní vrstvy. Typicky se pak jedná o všechny druhy střešních teras s provozní vrstvou z betonové dlažby nebo dřevěného roštu, ale i o tzv. vegetační střechy, běžně nazývané zelené střechy nebo střešní zahrady.

Přitížená střecha

Řez systémem

 1. Vnitřní úhelník z plechu FATRANYL
 2. Separační textilie
 3. Parozábrana
 4. FATRAFOL 810/V, FATRAFOL 818/V-UV, FATRAFOL 804
 5. Tepelná izolace
 6. Nosná konstrukce střešního pláště
 7. Přitěžovací vrstva z praného říčního kamene
 8. FATRAFOL 818/V-UV
 9. Tepelná izolace
 10. Vegetační souvrství

Kontakt na prodejce


Ke stažení

katalog
 • katalog HIF CZ 2020
  • katalog HIF CZ 2020
  • Detaily FATRAFOL S
  • 3D Detaily FATRAFOL S
  • Katalog referencí FATRAFOL
  • Konstrukční a technologický předpis FATRAFOL S