Izolace proti zemní vlhkosti

Izolace proti zemní vlhkosti jsou navrhovány pro plošné stavby bez podzemních částí, typickým příkladem jsou skladové a průmyslové haly. Namáhání zemní vlhkostí vzniká působením vody vázané v pórovitém horninovém prostředí sorpčními a kapilárními silami. Z hlediska hydrofyzikálního namáhání se jedná o nejméně intenzivní namáhání a tomu také odpovídají poměrně jednoduchá hydroizolační opatření.

Izolace proti zemní vlhkosti

Řez systémem

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

  1. Nosná konstrukce objektu
  2. Separační a ochranná textilie
  3. FATRAFOL 803, STAFOL 914
  4. Podkladní beton
  5. Konstrukce podlahy
popisky_rezu_6A_op