Radonové izolace

Všechny hydroizolační fólie systému FATRAFOL-H mohou současně plnit funkci radonové izolace. Fatra, a.s. nabízí v rámci technické podpory bezplatné výpočty dimenzování radonových izolací (kontaktní e-mail: radon@fatra.cz). Pro základní orientaci je v Konstrukčním a technologickém předpisu FATRAFOL-H uvedena empirická tabulka dimenzování radonových izolací.
Radonové izolace

Ke stažení

katalog
  • Detaily KTP-H
    • Detaily KTP-H
    • Konstrukční a technologický předpis FATRAFOL H