FATRAFOL 813

Hydroizolační fólie FATRAFOL 813 je vyrobena na bázi měkčeného PVC-P se zabudovaným skleněným rounem. Je opatřena žlutou signální vrstvou, umožňující snadnější identifikaci mechanického poškození. Je určena k sevřeným izolacím staveb proti agresivní, tlakové a prosakující vodě, do prostředí, kde může dojít ke kontaminaci ropnými látkami jako jsou minerální oleje a motorová nafta, pro opracování dlouhých svislých ploch a k vytvoření účinné protiradonové bariéry. S výhodou ji lze použití při práci za velmi vysokých okolních teplot.
FATRAFOL 813

Instrukce pro použití

Fólie na stavbách mohou pokládat pouze specializované a k tomu účelu vyškolené firmy. Fólie se aplikují v souladu se zásadami stanovenými v konstrukčních předpisech FATRAFOL-H a FATRAFOL-HP.

Specifikace

  • fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu se zabudovaným skleněným  rounem, typ T podle ČSN EN 13967:2005/A1:2007
  • je opatřena signální vrchní vrstvou žluté barvy
  • má vysokou pevnost a dobrou chemickou odolnost vůči vodám se znečištěním ropnými látkami
  • rozměrově stabilní za vysokých vnějších teplot

Rozměry

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (m)Množství (m2)
1,520502041,00
2,020501530,75

Barevné provedení
  •  
    signální žlutá barva 4013

Fotogalerie