Hydroizolační systém FATRAFOL-H je určen pro oboustranně zabudované, obvykle jednovrstvé fóliové izolace staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, některým kapalinám a radonu. Je určen pro vytváření povlakových hydroizolací všech typů pozemních a vybraných druhů inženýrských staveb. Je vhodný téměř do všech typů prostředí s různým druhem korozního namáhání. Univerzálnost systému FATRAFOL-H je založena na široké variabilnosti a vzájemné kompatibilitě materiálů vytvořených na jednotné bázi. Umožňuje vzájemnou kombinaci a napojování hydroizolačních materiálů s nejvýhodnějšími vlastnostmi pro dané prostředí. Pro stavby zatížené tlakovou vodou nebo stavby s nejvyšším požadavkem na hydroizolační bezpečnost je určen pasivní sanační hydroizolační systém FATRAFOL-HP.

Výhody produktu

 • ucelený hydroizolační systém včetně všech doplňků
 • vlastní vývoj fólií a ověřená kompatibilita doplňků
 • rozsáhlá síť zaškolených firem
 • odolnost proti působení agresivních podzemních vod
 • vynikající protiradonová izolace
 • možnost kontroly svarů podtlakem, resp. přetlakem
 • funkční spolehlivost a dlouhá životnost

Řez systémem

IZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ

 1. Separační textilie
 2. Ochranná betonová mazanina
 3. FATRAFOL 803/V (803/VS, 803)
 4. Železobetonová suterénní stěna
 5. Základová deska
 6. Separační textilie

Řez systémem

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

 1. Nosná konstrukce objektu
 2. Separační a ochranná textilie
 3. FATRAFOL 803/V (803), STAFOL 914
 4. Podkladní beton
 5. Konstrukce podlahy
popisky_rezu_6A_op

Ke stažení

katalog
 • Detaily KTP-H
  • Detaily KTP-H
  • Konstrukční a technologický předpis FATRAFOL H
  • KATALOG HIF
  • Katalog referencí FATRAFOL