Hydroizolační systém FATRAFOL-H je určen pro oboustranně zabudované, obvykle jednovrstvé fóliové izolace staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, některým kapalinám a radonu. Je určen pro vytváření povlakových hydroizolací všech typů pozemních a vybraných druhů inženýrských staveb. Je vhodný téměř do všech typů prostředí s různým druhem korozního namáhání. Univerzálnost systému FATRAFOL-H je založena na široké variabilnosti a vzájemné kompatibilitě materiálů vytvořených na jednotné bázi. Umožňuje vzájemnou kombinaci a napojování hydroizolačních materiálů s nejvýhodnějšími vlastnostmi pro dané prostředí. Pro stavby zatížené tlakovou vodou nebo stavby s nejvyšším požadavkem na hydroizolační bezpečnost je určen pasivní sanační hydroizolační systém FATRAFOL-HP.

Výhody produktu

 • ucelený hydroizolační systém včetně všech doplňků
 • vlastní vývoj fólií a ověřená kompatibilita doplňků
 • rozsáhlá síť zaškolených firem
 • odolnost proti působení agresivních podzemních vod
 • vynikající protiradonová izolace
 • možnost kontroly svarů podtlakem, resp. přetlakem
 • funkční spolehlivost a dlouhá životnost

Řez systémem

IZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ

 1. Separační textilie
 2. Ochranná betonová mazanina
 3. FATRAFOL 803 (803S)
 4. Železobetonová suterénní stěna
 5. Základová deska
 6. Separační textilie

Řez systémem

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

 1. Nosná konstrukce objektu
 2. Separační a ochranná textilie
 3. FATRAFOL 803/V (803), STAFOL 914
 4. Podkladní beton
 5. Konstrukce podlahy
popisky_rezu_6A_op

Ke stažení

katalog
 • FATRAFOL katalog referencí
  • FATRAFOL katalog referencí
  • Detaily KTP-H
  • Konstrukční a technologický předpis FATRAFOL H
  • Katalog hydroizolačních fólií