STUDIO IZOLACÍ je zaměřeno na technickou podporu aplikačním firmám, stavebním firmám, projektantům a architektům, investorům, stavebníkům a osobám provádějícím výkon TDI. Podpora je zaměřena na oblast výběru, specifikace a aplikace všech hydroizolačních systémů FATRAFOL.

Základní činnosti zajišťované Studiem izolací

  • zajištění dvoudenního tématického školení pro aplikační firmy
  • konzultační a poradenská činnost, návrhy a schvalování hydroizolačních souvrství, detailů aj.
  • tvorba a aktualizace konstrukčních předpisů (KTP) včetně typových detailů
  • odborná vyjádření
  • kontroly a prohlídky staveb, na kterých se aplikují fólie FATRAFOL
  • asistence při přejímkách, jednáních apod.

Výpočty zajišťované Studiem izolací

Kontakt

Praha
Ing. Richard Rothbauer
Vedoucí studia izolací
Mobil: +420 724 405 640
E-mail: richard.rothbauer@fatra.cz
Teplárenská 601/7, Praha

Ing. Libor Bednář
Mobil: +420 724 405 799
E-mail: libor.bednar@fatra.cz

E-mail na Studio izolací
: studio@fatrafol.cz

Napajedla

Ivan Kučera
Mobil: +420 724 405 725
E-mail: ivan.kucera@fatra.cz

Svatopluk Kolder
Mobil: +420 724 405 505
E-mail: svatopluk.kolder@fatra.cz