Zpětný odběr hydroizolačních fólií FATRAFOL

Zpětný odběr hydroizolačních fólií FATRAFOL

V červnu 2020 byl zahájen zpětný odběr hydroizolačních fólií FATRAFOL. Odběrová místa byla zřízena na skladech HIF v Praze, Brně a Ostravě.

Do sběrných big-bagů lze odkládat střešní PVC fólie s polyesterovou mřížkou (FATRAFOL 810) a homogenní střešní PVC fólie (FATRAFOL 804).

Zpětný odběr materiálu se týká pouze čistých střešních PVC fólií z instalací nových střech. První  big-bag s odřezky a zbytky fólií se podařilo naplnit ve skladě v Praze. Za cca 4 měsíce se nasbíralo 130 kg odřezků. Po pečlivém přetřídění bude nasbíraný materiál využitý pro další zpracování.

zpětný sběr fólií