Profil FATRAFAST pro upevnění fotovoltaických panelů na ploché střeše

Profil FATRAFAST pro upevnění fotovoltaických panelů na ploché střeše

Základní funkcí, kterou musí každá střecha splňovat, je ochrana budovy proti vodě a její destruktivní činnosti ve všech jejích formách. V posledních letech však dochází k tomu, že se zejména na ploché střechy upevňuje stále více zařízení a doplňků, především jde o instalace fotovoltaických panelů. Je proto důležité, aby při jejich montáži nedošlo k poškození střešního pláště a nebyla tak narušena jeho hydroizolační funkce.  

Řešením, jak tato zařízení na ploché střeše upevnit, může být profil FATRAFAST od Fatry Napajedla. Tento PVC-P profil s hliníkovou výztuží je navržen tak, aby bylo možné ho bezpečně a snadno připojit k hydroizolační vrstvě střechy, kde je použita mechanicky kotvená fólie FATRAFOL. Jeho vlastnosti umožňují široké spektrum aplikací, nejen instalace fotovoltaických panelů, ale také solárních ohřívačů, vzduchotechnických zařízení, klimatizačních jednotek a lze ho použít tako pro instalaci dřevěných podlah na balkonech a terasách.

Profil FATRAFAST umožňuje bezpečné napojení na střešní hydroizolační vrstvu bez perforace fólie. Díky hliníkové výztuži je zajištěn rovnoměrný přenos sil do nosné konstrukce střechy. Profil FATRAFAST se upevňuje horkovzdušným svarem na obou stranách pomocí svařovacího přístroje. To znamená, že není třeba používat kotevní prvky, což minimalizuje riziko úniku vody do konstrukce střechy.

Profil FATRAFAST představuje spolehlivé řešení pro instalace fotovoltaických panelů a dalších podobných zařízení na střechách. Snadno a rychle se instaluje a přispívá tak k úspoře času a nákladů při realizaci střešních projektů.

Střechy, fasády, izolace