Přitížená a provozní střecha (zelená, vegetační, terasy)

Fixace hydroizolačního povlaku (resp. celého střešního souvrství) přitížením je dominantní u střech menšího plošného rozsahu s nosnou vrstvou střešního pláště ze železobetonu. Běžně se využívá na objektech určených k bydlení nebo na objektech občanské vybavenosti. Přitěžovací vrstva může plnit roli pouze statickou, např. ve formě násypu praného říčního kameniva, ale častěji plní současně i roli provozní vrstvy. Typicky se pak jedná o všechny druhy střešních teras s provozní vrstvou z betonové dlažby nebo dřevěného roštu, ale i o tzv. vegetační střechy, běžně nazývané zelené střechy nebo střešní zahrady.

Přitížená a provozní střecha (zelená, vegetační, terasy)

Řez systémem

  1. Vnitřní úhelník z plechu FATRANYL
  2. Separační textilie
  3. Parozábrana
  4. FATRAFOL 810/V, FATRAFOL 818/V-UV, FATRAFOL 804
  5. Tepelná izolace
  6. Nosná konstrukce střešního pláště
  7. Přitěžovací vrstva z praného říčního kamene
  8. FATRAFOL 818/V-UV
  9. Tepelná izolace
  10. Vegetační souvrství

Kontakt na prodejce