Konference Izolace 2019

Ve čtvrtek 7.2.2019 se v prostorách PVA EXPO v Praze Letňanech konal již 20. ročník
tradiční konference Izolace 2019. Pořadatelem konference byla expertní a projektová kancelář
A.W.A.L. s.r.o.. Pro letošní jubilejní ročník bylo zvolena téma „Izolace v minulosti, v současnosti
a především v budoucnosti. Konference se konala již tradičně v den zahájení tématického veletrhu
Střechy Praha.

Na konferenci zazněla řada velmi zajímavých referátů, navazujících na uvedené téma.
Jedním z referátů byl i příspevěk s podtitulem Hydroizolační fólie včera, dnes a zítra, který přednesl
ing. Richard Rothbauer, vedoucí Studia izolací společnosti Fatra Napajedla.
Tématická přednáška byla zaměřena ve třech částech na historický
vývoj plastových hydroizolačních fólií, na pohled na současný stav, ale také na očekávání do budoucna.
Budoucí trendy v oblasti hydroizolační techniky byly konfrontovány s rychle se vyvíjejícím světem nových technologií,zasahujích do každodenní života.