Konference Izolace 2019

Ve čtvrtek 7.2. 2019 se v prostorách PVA EXPO v Praze Letňanech konal již 20. ročník tradiční konference Izolace 2019. Pořadatelem konference byla expertní a projektová kancelář A.W.A.L. s.r.o.. Pro letošní jubilejní ročník bylo zvoleno téma „Izolace v minulosti, v současnosti a především v budoucnosti. Konference se konala již tradičně v den zahájení tématického veletrhu Střechy Praha.

Na konferenci zazněla řada velmi zajímavých referátů, navazujících na uvedené téma. Jedním z referátů byl i příspěvek s podtitulem Hydroizolační fólie včera, dnes a zítra, který přednesl ing. Richard Rothbauer, vedoucí Studia izolací společnosti Fatra Napajedla.Tématická přednáška byla zaměřena ve třech částech na historický vývoj plastových hydroizolačních fólií, na pohled na současný stav, ale také na očekávání do budoucna. Budoucí trendy v oblasti hydroizolační techniky byly konfrontovány s rychle se vyvíjejícím světem nových technologií, zasahujících do každodenního života.