Inovační potenciál Fatry v oblasti hydroizolačních fólií i podlahovin nezná hranic

Společnost Fatra a. s. je nedílnou součástí nejen tuzemského plastikářského průmyslu. Firma patřící do holdingu AGROFERT se řadí k významným světovým zpracovatelům plastů, který ve svých moderních výrobních centrech v Napajedlech a Chropyni zaměstnává více než 1 100 pracovníků. Produktové portfolio firmy tvoří mj. výrobky pro stavebnictví, kde hlavní roli hrají hydroizolační fólie a podlahové krytiny. Na začátku února jsme navštívili vedoucího prodeje těchto výrobků Ing. Vlastimila Černíčka, kterého jsme požádali o rozhovor.

V loňském roce stavebnictví po několika hubenějších letech opět rostlo. Jak byste zhodnotil uplynulý rok z pohledu ekonomiky firmy Fatra a jak se na výsledku podílely jednotlivé komodity určené pro stavební segment?

Pro Fatru byl rok 2015 rokem velmi úspěšným a opět potvrdil, že se Fatra ubírá správným směrem. Podařilo se dosáhnout výborných ekonomických úspěchů, na kterých se velkou měrou podílely výrobky pro stavební segment – hydroizolační fólie i podlahové krytiny. U izolačních fólií jsme si udrželi dominantní postavení na tuzemském trhu, na exportních teritoriích získáváme díky našim obchodním zástupcům v jednotlivých zemích stále silnější postavení. Udržet tyto pozice se nám podařilo i přes velké výpadky v dodávkách do Ruska a na Ukrajinu. Celkově jsme prodali více jak 11 mil. m2 fólií. U podlahových krytin se nám před lety podařilo zachytit stoupající trendy v poptávce po vinylových plovoucích podlahách. I v letošním roce očekáváme další navýšení prodeje tohoto sortimentu, hlavně pod obchodní značkou Thermofix. Celkový prodej podlahových krytin přesáhl 5 mil. m2.

Pojďme se blíže podívat na hydroizolační fólie Fatrafol. Jak jsou tyto fólie členěny a pro jaké aplikace jsou vhodné?

Hlavní výrobkovou podskupinou jsou střešní izolační fólie pod obchodním názvem FATRAFOL-S, určené k povlakovým krytinám budov s plochou nebo mírně šikmou střechou na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, sportovních apod. Tyto fólie jsou vhodné pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou, pro střechy pochůzné i nepochůzné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, apod. Fólie se vyznačují vynikající odolností proti povětrnostním vlivům, velmi dobrou chemickou odolností, vynikající svařitelností, vysokou strukturní pevností a odolností. K fóliím rovněž dodáváme všechny potřebné doplňkové prvky a komponenty.

Fólie systému FATRAFOL-H jsou určeny pro oboustranné izolace spodních částí budov, jako jednovrstvé izolační povlaky proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, některým kapalinám a radonu. I u těchto typů fólií jsou předností vysoké pevnosti, průtažnosti, pružnosti a odolnosti proti působení agresivních podzemních vod.

Poslední skupinou jsou fólie určené k hydroizolaci zahradních jezírek, rybníků, biotopů a vodních ploch.

Plánujete, nebo jste v uplynulé době zavedli, v rámci Fatrafolu nějaké novinky?

V loňském roce jsme začali pracovat na vývoji nových systémů pro izolace tunelů (FATRAFOL-T) a podzemních staveb (FATRAFOL-HT). I zde bude součástí dodávek nejen samotná folie, nutností pro uplatnění na nových a prestižních trzích bude dodávka celého systému všech potřebných komponentů. S těmito výrobky se chceme prosadit nejen na trzích v Evropě, prodejní aktivity budeme směřovat na trhy na Blízkém východě a v Indii.

V tomto roce dojde rovněž k navýšení výrobních kapacit o nové válcované fólie v šíři 2 m. Těmito výrobky plánujeme navýšit prodeje u jezírkových fólií.

Jakým způsobem je zajištěn prodej fólií Fatrafol a jaké služby dále nabízíte svým partnerům a zákazníkům?

Hlavním záměrem bude vždy prodej celého systému s jednotlivými fóliemi pod obchodními značkami Fatrafol, Fatranyl, Ekoplan, případně pod některými privátními značkami. V České republice je prodej zajišťován přes vlastní distribuční síť s důrazem na přímý prodej AF. Z tohoto důvodu máme naše prodejní sklady v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. V budoucnu chceme počet prodejních míst ještě rozšířit.

V ostatních zemích jsou fólie distribuovány aplikačním firmám prostřednictvím našich výhradních obchodních partnerů. Naší snahou je mít v každé zemi vždy minimálně jednoho silného partnera.

Služby, které našim partnerům nabízíme, jsou pro posilování a růst obchodní pozice nutností. Naše studio izolací poskytuje technickou podporu jak aplikačním firmám, stavebním firmám, projektantům i investorům. Mezi základní servisní činnosti patří různá školení, šéfmontáže, konzultační a poradenské činnosti, zajišťování kotevních plánů, navrhování a dimenzování izolací, zajišťování posudků jak na střechy, tak i na spodní stavby apod.

Na jakých zajímavých stavbách z poslední doby bychom našli Fatrafol?

Zajímavou stavbou je určitě izolace střechy na horní stanici Sněžky a mezistanici Růžová hora. Dále např. zemní izolace WERK ARENY v Třinci, střešní izolace OC Borek, PWO UNITOOLS, LPM Jičín nebo izolace koupacího jezírka v Zoo Lešná a řada dalších.

Obraťme pozornost na druhý segment týkající se stavebnictví, a sice podlahoviny. Jaké konkrétní produkty nabízíte v tomto segmentu?

Jak už jsem zmiňoval, současným trendem jsou vinylové podlahové krytiny, které nabízíme jak pro lepené aplikace pod obchodními značkami Thermofix a Império, tak i s clickovým systémem pod obchodním názvem Fatra­click. Velká poptávka je rovněž po klasických podlahovinách v rolích a ve čtvercích pod obchodní značkou LINO FATRA, kde využíváme vlivu tradice a dlouholetého postavení tuzemského výrobce v poměru kvalita cena.

Připravujete v rámci podlahovin nějaké novinky?

V letošním roce připravujeme zcela novou kolekci u podlahových krytin v rolích, kterou uvedeme na trh v 1. čtvrtletí roku 2017. Její oficiální představení proběhne na mezinárodním veletrhu Domotex v Hannoveru.

Jak jste spokojení s Vaším e-shopem www.efatra.cz? Pro koho je určen a jaké produkty je zde možné koupit?

E-shop funguje od poloviny roku 2013 a slouží k nákupu maloodběratelům. Přes www.efatra.cz prodáváme především nafukovací hračky naší výroby. Je zde možné koupit všechny hračky, které dnes vyrábíme. Kromě hraček je zde zastoupeno i další zboží jako například tenisové lajny pro antuková hřiště, plastová madla na zábradlí bytových domů, schodové hrany k LINU FATRA, nafukovací límce pro cestování, plastové dlaždice atd.

Množství zboží zde není nijak velké, přesto nákupy přes e-shop meziročně významně stoupají. Pro Fatru je to úspěšný prodejní kanál, v objemu prodeje Fatry však zůstává minoritním.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický