Hodnocení kvality stavebních materiálů

Projekt Kvalitní stavební materiály je zaměřen na hodnocení kvality stavebních materiálů, které jsou k dostání na českém trhu. Projekt je rozdělen na několik kategorií, mimo jiné také kategorii Hydroizolační fólie pro plochou střechu. Hodnocení kvality v této kategorii se v roce 2017 zúčastnilo 258 profesionálů z realizačních stavebních firem a střechařů.  Hydroizolační fólie firmy Fatra byly v projektu Kvalitní stavební materiály ohodnoceny nadprůměrně dobře.

Nejvíce používanou značkou hydroizolačních fólií pro plochou střechu byla značka FATRAFOL s 27% používanosti mezi profesionály.

Fatra má s průměrným hodnocením kvality fólií 8,48 bodu (z maximálních 10 bodů) také nejlepší hodnocení kvality střešních fólií.

Nejvíce profesionálů (13%) uvedlo jako nejlepší značku hydroizolačních fólií pro plochou střechu Dekplan. Druhou nejlepší značkou je pak v těsném závěsu podle hodnotících profesionálů Fatra, pro kterou hlasovalo 12%.