Fatra členem Sdružení výrobců pro ploché střechy

Sdružení výrobců pro ploché střechy bylo založeno s cílem přispět ke zkvalitnění přípravy a realizace plochých střech na domácím trhu. Sdružení  má celkem 6 členů a Fatra je jedním z nich.  Hlavním účelem Sdružení je přinést komplexní, ale jednoduché vodítko pro investory, uživatele, projektanty, realizátory, kontrolní osoby a studenty zejména tam, kde normy a instrukce končí a v situacích, kdy se nestačí nebo je příliš široké se řídit jen literou předpisů. Více informací naleznete na www.systemovaplochastrecha.cz