Dobrý den, je možné použití Vaší folie Fatrafol 810 / tl 1,5 mm bez kotvení jako izolaci ploché střechy včetně atiky? Střecha bude bez spádu zatížena vegetační vrstvou zelené střechy. Děkuji za odpověď Machová

Dobrý den,
fólie Fatrafol 810, která bude aplikována jako přitížená krytina musí být kotvena. Minimální počet kotev – 2 ks/m2 je dán požadavkem na zajištění této krytiny před účinky vnitřních sil (smršťování). Zajištění proti větru zpravidla řeší dostatečná výška (hmotnost) přitěžující vrstvy.
U kameniva frakce 16-32mm (kačírku) znamená 10cm vysoká vrstva přitížení cca 180kg/m2.
S pozdravem
Ivan Kučera