Dotaz:

Dobrý den, je možné použití Vaší folie Fatrafol 810 / tl 1,5 mm bez kotvení jako izolaci ploché střechy včetně atiky? Střecha bude bez spádu zatížena vegetační vrstvou zelené střechy. Děkuji za odpověď Machová

Odpověď:

Dobrý den,
fólie Fatrafol 810, která bude aplikována jako přitížená krytina musí být kotvena. Minimální počet kotev – 2 ks/m2 je dán požadavkem na zajištění této krytiny před účinky vnitřních sil (smršťování). Zajištění proti větru zpravidla řeší dostatečná výška (hmotnost) přitěžující vrstvy.
U kameniva frakce 16-32mm (kačírku) znamená 10cm vysoká vrstva přitížení cca 180kg/m2.
S pozdravem
Ivan Kučera