Dotaz:

Dobrý den,
budeme realizovat pultovou dvouplášťovou střechu se sklonem 11°, kde je navržena povlaková izolace fatrafol na celoplošném bednění z OSB desek, na povlakové izolaci je uvažována extenzivním vegetační vrstva.
Rozdělil jsem dotaz na více otázek:
1) Při konzultaci zelené střechy nám bylo doporučeno fólii kotvit, aby nedocházelo k „rolování“ folie pod vrstvou substrátu. Chtěl bych se tedy zeptat, jaký zvolit typ fólie a způsob kotvení?
2) Jaká bude potřeba minimální tloušťka OSB desek? V konstrukčním předpisu je uvedena minimální tloušťka OSB desek 18 mm, je možné využít minimální tloušťku nebo zvolit raději 22 mm, případně prkenné bednění tloušťky 25 mm?

S pozdravem
Zdeněk Vejmelka

Odpověď:

Dobrý den,
můžete použít fólii Fatrafol 818/V-UV vhodnou pro tzv. přitížené střechy (kamenivo, betonová dlažba na terčích, substrát).
tato fólie má v sobě zabudovanou výztuž na bázi skla a v ploše se nekotví. Její fixaci proti větru zajišťuje přitěžující vrstva.
V případě, že mezi montáží fólie a finálním zasypáním bude delší časová prodleva, je vhodné využít klasickou střešní fólii  pro mechanické kotvení – fólii Fatrafol 810/V a tuto standardním způsobem nainstalovat. Vytvoříte tak běžnou střešní krytinu, na kterou můžete kdykoli položit vegetační vrstvu.
S pozdravem
Ivan Kučera