Dotaz:

Dobrý den,
navrhuji plochou střechu, která bude zatížena fotovoltaikou, z toho důvodu je třeba vyšší pevnost, přemýšlím o roznášecí desce pomocí cetris p+d pod hydroizolací. Je dle Vás v pořádku navrhovaná skladba:
· hydroizolační folie Fatrafol 807/V
· lepidlo Fatrafix FM
· desky Cetris PD tl. 18 mm
· lepidlo Fatrafix TI
· desky EPS 150 S ve spádu 2% tl. ∅ 100 mm
· lepidlo Fatrafix TI
· desky Bauder PIR Kompakt tl. 200 mm
· lepidlo Fatrafix TI
· parotěsná zábrana – asfaltový pás Glastek 40
· penetrační asfaltový nátěr DenBit BR ALP
· železobetonová stropní deska tl. 230 mm

Děkuji, Kopecký

Odpověď:

Dobrý den,
v navržené skladbě nebude fungovat lepení PIR desek s hliníkovou fólií a problém bude také u lepení cetrisových desek, které jsou příliš těžké na to, aby umožnily dodržení technoligie lepení pomocí lepidla Fatrafix TI (určené pro tepelnou izolaci). Právě hmotnost desek cetris mne vede k úvaze, jestli je vůbec nutné ve skladbě lepidlo Fatrafix TI používat, jestli nestačí pouze lokální fixace nízkoexpanzní PU pěnou v průběhu vyskládání izolantu. Tloušťka cetrisu 18mm umožňuje kotvení, tzn. že se nabízí vedle plnoplošného nalepení fólie i použití fólie pro mechanické kotvení.
Jak uvádíte, bude na střeše ve finále umístěna fotovaltaika, takže výsledné přitížení celé skladby proti účinkům sání větru bude dostatečné. Pokud by montáž fotovoltaiky měla velkou časovou prodlevu po dokončení povlakové krytiny, mohou se v průběhu prací např. dokotvit cetrisové desky pomocí plastových teleskopů
Spozdravem
Ivan Kučera