Dotaz:

Dobrý den,
plánujeme sanaci střechy obytného domu s plochou cca 1200 m2. Jako tepelná izolace je použito 10 cm polystyrénu a na něm asfaltová ipa. Chtěli by jsme použít na sanaci fólii PVC (nabízí se i nová ipa), ale dostala se k nám připomínka, že pokud ponecháme starou ipu a na ní dáme i nějakou další vrstvu a na ní fólii PVC, bude starý podklad dělat problémy. Můžete nám vysvětlit tuto problematiku?
Děkuji a přeji krásný den.

Odpověď:

Dobrý den,
deseticentimetrová vrstva polystyrenu určitě neodpovídá požadavku na zateplení plochých střech, takže součástí rekonstrukce by mělo být i přiteplení. Doporučil bych dalších 10cm polystyrenu přidat, abyste se přiblížili doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla.  PVC fóliová krytina nemůže být položena přímo na tepelnou izolaci z polystyrenu, musí být odseparována pomocí textílie min.200g/m2. Problém vidím v zabudované vlhkosti ve staré střešní skladbě. Určitě je nutné provést několik sond a přesvědčit se o skutečném vlhkosti i stavu podkladní vrstvy případně parozábrany. Až na základě tohoto zjištění se můžete rozhodnout jestli budou stačit např. sanační odvětrávací komínky nebo se bude muset opravit parozábrana. Vyspravovat stávající asfaltovou krytinu nemá smysl při dalším zateplování.
S pozdravem
Ivan Kučera