Dotaz:

Jaká musí být skladba podkladu pod dlažbu na panelech Spirol. Tepelná izolace bude min. 20 cm.Z jakého polystyrenu tuto Izolaci provest a jak dál pokracovat ? Terasa cca 40 M2.
Děkuji Manic

Odpověď:

Dobrý den,
na betonový podklad by měla být nejdříve provedena parotěsnící vrstva, tepelná izolace min. ze dvou vrstev s přeloženými sparami. Pokud není spád vytvořen již v nosné vrstvě, je možné ho vyřešit např. v polystyrenu. Ten by měl mít dostatečnou pevnost v tlaku. Pokud uvažujete o dlažbě na plastových podložkách, tak min. EPS200 S. Fóliovou hydroizolaci (např. Fatrafol 810 tl.1,5mm) je nutné odseparovat od polystyrenu textilií 200g/m2. Nižší pevnost polystyrenu je možné vykompenzovat např. roznášecí vrstvou z OSB desek.
S opozdravem
Ivan Kučera