Dotaz:

Dobrý den, prosím o radu, jak řešit problém s vlhkostí v novostavbě. Je to letos dokončená novostavba rodinného domu, materiál – vápenopísková cihla (KM Beta Sendwix), tloušťka zdiva 20 cm, zateplení polystyrenem tloušťky 25 cm,
Popis problému:
V domě se krátce po nastěhování objevily mokré mapy na vnitřních zdech. RD se nachází ve svahu. Domnívám se, že příčinou by mohla být nekvalitně provedená hydroizolace – byla provedena pouze vodorovná hydroizolace, která se navíc nachází pod úrovní zámkové dlažby, kterou máme před domem. V jednom místě bylo odstraněno zateplení a byla obnažena a navrtána cihla, která se nachází těsně nad hydroizolací, přičemž tato cihla je zvlhlá. Přikládám fotografii. Prosím o Váš názor, jak situaci řešit, aby odstranění vlhkosti bylo dlouhodobé. Děkuji, Petr

Odpověď:

Dobrý den,
vodorovná izolace by měla být ukončena cca 300-400mm nad upravený terén!
Kromě toho je vhodné provést další opatření, která budou snižovat působení vlhkosti na objekt. Mezi ty základní patří obvodová drenáž, nopová fólie kolem základů napomáhající odvětrání prosáknuté vody nebo vyspádování terénu směrem od domu.
S pozdravem
Ivan Kučera