Dotaz:

Dobrý den, náš panelový dům je 3 roky po položení nové izolace a následném překrytí folií Fatrafol. Tato se při větším větru silně vzdouvá a vytváří hluk. Již dvakráte došlo k vytažení kotev. realizační firma tvrdí , že je to normální. Případně mohu poslat video. Samozřejmě se obáváme protržení a škody na značné části díla. Děkuji za odpovědˇ.
S pozdravem
Petr Štěpánek předseda SVJ 1302 VLAŠIM

Odpověď:

Dobrý den,
popisovaný jev a uvolňování kotev rozhodně není normální stav. Příčin může být celá řada. Nedostatečné kotvení provedené buď bez kotevního plánu nebo v nesouladu s kotevním plánem.
Pokud nebyl kotevní plán zadán, zřejmě nebyla ověřena výtažnou zkouškou únosnost podkladu a použily se nesprávné kotevní prvky. Možná je špatná velikost předvrtávaných otvorů,…
Důvodů vystupujících kotev může být opravdu víc, ale domnívám se, že mají společného jmenovatele – vadné plnění ze strany zhotovitele.
S pozdravem
Ivan Kučera