Dotaz:

Dobrý den,
nechali jsme si postavit terasu a jako izolační krytina nám byla stavitelem doporučena pochozí krytina Fatrafol 814. Na základě tohoto doporučení jsme s manželkou shlédli několik instruktážních videí a fotografií s touto problematikou a po pravdě řečeno byli jsme šokováni. Na videomateriálu se nacházely záběry kde se nejednalo o pěkně a rovně položenou fólii. Povrch byl místy faldatý a zároveň s výskytem bublin. Prostě byli jsme velice překvapeni a zároveň zklamáni nad takto provedenou profesionální pokládkou. Nevíme, jestli k tomuto nerovnému položení fólie dochází tím, že se při svařování fólie poodhrne určitý okraj, který se nahřeje a poté zaválečkuje. Zda tímto postupem nedochází k určitému posunu již rozvinuté plochy fólie, což má poté za následek že povrch je nevzhledný a vyboulený . Zbytek fatrafolu je pouze položen na podklad a nepřichycen. A nebo je to tím, že pokládka byla provedena šlendriánsky. Dále se na Vás obracíme s dotazem ohledně způsobu provedení betonového povrchu, na který se bude fólie pokládat. V našem případě je použita betonová směs s vlákny, se sklonem asi 3 %. Při stahování nebyla použita vibrační lať, stahovalo se ručně, což má za následek, že porch je místy propadlý a hrbolatý. Osobně vyžaduji povrch vyspravit a v konečné fázi přebrousit, aby se případné nerovnosti ve finále nepřenesly do samotné vrchní pokládky pochozí fólie .
Přeji Vám pěkný den a děkuji Vám za
odpověď.
Jan Schütz

Odpověď:

Dobrý den,
izolace balkonu nebo terasy fólií Fatrafol 814 patří mezi nejnáročnější aplikace a je určená zkušeným izolatérům.
Náročnost je dána zejména estetickými požadavky na tuto lícovou izolaci, kde není prostor pro chyby.
Je nutné věnovat výběru montážní firmy velkou pozornost a určitě doporučuji najít si čas na prohlídku referenční stavby. Jak píšete, zhlédnutí některých videí vás šokovalo. Za ta léta, co se pohybuji v oblasti fóliových izolací, jsem už viděl leccos a moje reakce u těch nepodařených akcí se ustálily v rovině údiv-úsměv-soucit. Na druhou stranu, je dobré vidět, jak by to ve výsledku mohlo vypadat a dopadnout. Vy tomu můžete zabránit dobrou smlouvou, ve které si stanovíte podmínky, které musí být splněny, aby jste za provedené práce zaplatili.
S pozdravem
Ivan Kučera