Dotaz:

Dobrý den, připravujeme rekonstrukci sedlové střechy se sklonem 45° v délce jedné strany do 10 m, kdy se na stávající trámoví položí záklop z OSB desek, pásy budou položeny svisle a přivařeny v místě přeložení na svislé pásky z viplanylu přichyceného nerez vruty k OSB. V druhé etapě ( cca 2 roky) předpokládáme doplnit plochu o pásky PVC z důvodu imitace plechové střechy. Dotazy: 1. Postačí jen svislé viplanyl.pásy v rozteči 120 cm?
2. Je navrhovaná separace textílií nutná a z jakého důvodu, případně dá se řešit jinak? Díky délce a sklonu mám obavy ze snahy sklouzávání volné části fólie mezi viplanylem a vzniku prověsů.
3. Máte jiná doporučení pro instalaci fólie na sedlovou střechu s tímto sklonem?
Děkuji za každou radu.
S pozdravem
René Manthee

Odpověď:

Dobrý den,
šikmá střecha má svá specifika, která sice neznemožňují položení fólie, na druhé straně je vhodné k nim přihlédnout.
Uvědomit si, že tyto práce budou probíhat zřejmě z žebříků, což přináší problém nejen bezpečnostní, bude nutné vyřešit srovnávání fólie, způsob pohybu na strmé střeše během svařování (nářadí v rukách), vytvoření nějaké plošiny posouvající se po dvou žebřících (něco na způsob lavice u skokanského můstku?)
– u hřebene bude nutné fólii také nakotvit nebo přivařit k poplastovanému plechu, nestačí jen provařit fólie přeložené přes hřeben mezi sebou
– tepelná roztažnost se týká i fólie, proto bych doporučil provádět tuto aplikaci v letním období
– šířku pásů doporučuji 666mm pro fólii Fatrafol 818/V-UV( š.2,0m rozdělit na třetiny),  650, 800 nebo1000mm pro fólii Fatrafol 810. U větší šířky se budou zřejmě vytvářet kapsy, bez ohledu na výztuž ve fólii.
– nerezové kotevní prvky jsou v pořádku (alternativou je vrut do dřeva s vhodnou antikorozní ochranou – min.12 cyklů Kesternicha)
– pásek z pásků poplastovaného plechu je možné u fólie Fatrafol 810 nahradit i standardním kotvením (vrut v kombinaci s podložkou o průměru 40mm)
– podkladní, separační textílii o min. gramáži 200g/m2 je možné nahradit skleněným rounem o gramáži 120g/m2. U obou doporučuji pokládat na sraz a přelepit páskou, aby se nezvýraznil spoj v přesahu a nebyl pod fólií vidět
– vzhledem k ručními svařování rozvaděč umístit co nejblíže k pracovišti, minimalizovat prodlužovací kabely a kolísání napětí
– tloušťku fólie zvolit minimálně 1,8 mm
– kruhové prostupy dokotvit a individuálně opracovat – nejsou dostupné systémové tvarovky pro šikmé plochy. Týká se např. odvětrání u hřebene u dvouplášťové střechy

S pozdravem
Ivan Kučera