Dotaz:

chci se optat na balkon délky cca 8 m. Může být přikotvena okapnice a lemovka na stěnu překryvem přes sebe cca 3 cm a kotvena á 1 m v překryvu a půlce 2 metrového profilu?

Odpověď:

Dobrý den,
kotvení obvových poplastovaných plechů se řídí ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí. Dle této normy je hustota kotvení 4ks/m a nutná dilatace v oplechování max 6m. Dilatací rozumíme fyzickou mezeru mezi sousedními plechy v šíři 2mm a přeplátování páskem detailové fólie. viz Konstrukční a technologický předpis FATRAFOL-S.
S pozdravem
Ivan Kučera