Dotaz:

Dobrý den, provádím dozor prací na stavbě admin. budovy, kde je plocha střechy a teras finálně zakryta výrobkem Fatrafol 810. Při provádění atiky střechy a zábradelních zídek teras izolatéři nejdříve provedli celou vodorovnou plochu (TI + HI) a přikotvili střešní fólii ke svislé ploše ŽB atik (jen ŽB a bitumen. parotěs). Až následně pak provedli zateplení atik pomocí EPS a XPS a ty pak dodatečně zailozolovali samotným pásem fólie. Desky EPS a XPS, které byly použity na svislou stranu atik a zábradlí ovšem nebyly (na své spodní ploše – při styku s fólií) separovány (textílií) od již provedené vodorovné vrstvy fólie a leží tak v přímém styku, což není dle TP výrobce dovoleno.
Chtěl bych Vás požádat o radu, mám-li i tento detail považovat za pochybení oproti TP a provedení rozporovat tak, aby opravdu nikde v celém detailu nedošlo ke styku fólie a EPS/XPS.
Velice Vám děkuji za pomoc.
Přeji Vám příjemný den.
L. D.

Pozn. poslal bych Vám i foto, které situaci ukazují, ale nelze poslat více jak jednu přílohu.

Odpověď:

Dobrý den,
fólie Fatrafol 810/V je povlaková krytina vyrobená z měkčeného PVC. Při přímém styku této krytiny s některými materiály (polystyren, asfalt,…)  dochází k negativnímu vzájemnému ovlivňování. Tomuto jevu zabraňujeme vložením vhodného separačního materiálu. U polystyrenu se jedná buď o skleněné rouno min.120g/m2 nebo netkanou textílii minimální gramáže 200g/m2.
Uvedené zásady jsou obsaženy v Konstrukčním a technologickém předpisu FATRAFOL S a zmiňuje se o nich i norma ČSN 73 1901 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení, bod 5.2 Namáhání a zatížení střech.
Pokud je povlaková izolace na polystyrenu položena přímo, bez vhodné separační vrstvy, je takto provedená skladba v rozporu nejen s výše uvedenými zásadami, ale i s testovanými skladbami a protokoly o Klasifikaci střech vystavených působení vnějšího požáru (B ROOF t1 u separace s textílií a  B ROOF t3 u skleněného rouna).
Doporučuji proto nevhodné opracování atik přepracovat a sladit s normovými požadavky a předpisem výrobce fólie.
S pozdravem
Ivan Kučera