Dotaz:

Dobrý den, budu rekonstruovat střechu a mám návrh na jednotnou krytinu pro celou plochu střechy ve skladbě:
– minerální tepelná izolace v tl. min. 260 mm – ve dvou vrstvách
– revize – nutné statické úpravy stávajícího krovu
– nový záklop z prken tl. 25 mm vč.impregnace
– separační geotextilie 250 gr/m2
– finální hydroizolace folie Fatrafol tl. 1,5 mm mechanicky kotvená. Je tato skladba správná s ohledem na separační geotextilii, a to i s ohledem např. na krupobití? Nedojde k nějaké deformaci folie? Plocha střechy je cca 200 m2. Nabízíte kontrolu ukotvení folie na střeše? Děkuji. Zapletálková

Odpověď:

Dobrý den,
není zřejmé, jak a z jakého materiálu řešíte parotěsnící vrstvu pod tepelnou izolací. Co se týká skladby, plnoplošný prkenný záklop tl.25mm umožňuje bezproblémové kotvení pomocí vrutů s vhodnou antikoroní ochranou, separační textílie by však měla být silnější – 500g/m2. U fólie je nutné dbát na orientaci pásů, které musí být položeny kolmo na prkna. Tímto se vyhnete kotvení pouze do jednoho prkna! Kotevní plán obvykle zpracovává výrobce fólie nebo dodavatel kotevních prvků. Tento výpočet je zdarma a zajišťuje si jej realizační firma. U sedlové střechy bych doporučil používat fólii o šířce 650, příp. 800mm.  Umožní to tak rovnoměrnější rozmístění kotev v ploše a eliminaci zvlnění fólie v letním období.
S pozdravem
Ivan Kučera