Dotaz:

Dobrý den,
mohla bych Vás poprosit o bližší popis provedení viz. Vaše odpověď: ‚zemní vlhkost zvládne a pro uvedenou hodnotu radonu vyhoví s velkou rezervou fólie Stafol 914 tloušťky 0,8mm. A to i pro vysokou propustnost podloží, které zpravidla vzniká založením stavby na štěrkopískové zhutněné ploše.
Pozor však na způsob vytápění objektu. U podlahového vytápění se doporučuje kombinace protiradonové izolace s drenážním systémem a vyvedením svislého odvětrání nad střechu objektu.‘
Děkuji. Jana Tončíková

Odpověď:

Dobrý den,
při stanovení radonového indexu se obvykle odebírají vzorky půdního vzduchu z hloubky cca 80cm. Z nich se stanoví obsah radonu a také vyhodnotí propustnost podloží. Ta může být nízká, střední nebo vysoká. V případech, že samotná stavba na takovém pozemku bude mít v ploše pod základovou deskou zhutněnou  vrstvu štěrku tloušťky větší než 150mm, doporučuje norma ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu, uvažovat ve výpočtu s podložím o velké propustnosti (bez ohledu na skutečnou zjištěnou plynopropustnost podloží). Další z požadavku citované normy se týká podlahového vytápění v pobytové místnosti umístěné nad kontaktním podloží. V tomto případě je požadováno další opatření – buď instalace větracího systému (drenážní potrubí s vyvedením stoupačky zpravidla nad střechu) nebo provedení ventilační vrstva pod celou stavbou. Z hlediska nákladů je položení několika drenážních trubek do spodní stavby určitě levnější variantou.
S pozdravem
Ivan Kučera