Dotaz:

Dobrý den,
mohu použít folii stafol 914 ale v tl. 0,8mm proti střednímu radonu ?

Odpověď:

Dobrý den,
návrh protiradonových opatření je nutné protáhnout výpočtovým programem a do něj dosadit potřebné údaje.
Pojem jako nízký, střední nebo vysoký radon tento program nepoužívá. Pracuje s hodnotou tzv. třetího kvartilu, který je uveden v Protokolu o stanovení radonového indexu pozemku. Následně, po zohlednění skladby podlahové konstrukce nad rostlým terénem (výška štěrkové vrstvy pod základovou deskou, podlahové vytápění),  se provádí výpočet na konkrétní pobytovou místnost. U té jsou potřebné rozměry a návrhová intenzita větrání. Stanoví se koncentrace radonu ve stavbě (kolik radonu projde podlahou po provedených protiradonových opatřeních) a vybere konkrétní fólie, která má stanovený součinitel difúze radonu.
Výpočet pak zobrazí minimální tloušťku fólie, zpravidla s požadavkem na kombinované opatření – odvětrání podloží pomocí drenážního potrubí. Pozor, u drtivé většiny staveb nestačí samotná radonová izolace!
Pokud potřebujete výpočet, na adrese https://www.fatrafol.cz/sluzby/studio-izolaci/ naleznete podklady.
S pozdravem
Ivan Kučera