Dotaz:

Přeji pěkné dopoledne.
V našem projektu jsme navrhli hydroizolaci podzemní armaturní šachty proti tlakové vodě pomocí fólie FATRAFOL 803S
Můj dotaz zní: Jak se jednotlivé pásy, díly vzájemně spojují, aby byla zajištěna vodotěsnost?
Tento dotaz nás vznesl investor stavby.
Ve vašich veřejně přístupných podkladech jsme nenašli žádnou zmínku o spojování.
Velice děkuji za rychlou reakci.
S pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,
PVC fólie Fatrafol 803, 803S se spojují horkovzdušně.
Veškeré podklady (Konstrukční předpisy, manuály, detaily, dokumentace, videa apod) jsou volně dostupné na webových stránkách www.fatrafol.cz
S pozdravem
Ivan Kučera