Dotaz:

jaký je minimální sklon střechy s  folii Fatra

Odpověď:

Dobrý den,
pokládka fólie není limitována žádným sklonem, lze ji položit i na nevyspádovaný povrch. V takovém případě se dá očekávat, že se na fólii budou vytvářet lokální kaluže vody,  u zelených nebo přitížených střech pak bude fólie vystavena působení vlhkosti většinu času. S tím je samozřejmě spojeno i vyšší namáhání ať už je to tlaková voda, znečištění, náletové rostliny, působení mikroorganismů a pod. Obecně lze doporučit, aby byl podklad dostatečně vyspádován a na střešním plášti se nedržela voda. V normě se mj. dočtete, že spád 3% je brán jako minimální tam, kde chceme vznik kaluží úplněbvyloučit – střechy s provozem (balkony, terasy).
S pozdravem
Ivan Kučera