Dotaz:

Chtěl bych se zeptat na skladbu střechy s pultovými vazníky a sklonu 4%. /vazník, záklop, geotextilie, folie Fatrafol S. Po obvodu je atika se zaatikovým žlabem. Prosím také o informaci, jak je vhodné udělat napojení folie do žlabu a u odvětrávacích komínků. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
u dřevěného plnoplošného záklopu tvořeného prkny nebo fošínkami je nutné použít silnější textílii (500g/m2). Pokládka pásů nfóliové krytiny pak musí být orientována kolmo na směr prken tak, aby kotvení pásu fólie nevyšlo v celé délce do jednoho prkna. U záklopu vytvořeného z velkoformátových dílců – např. OSB desky se používá textílie 300g/m2 a orientace pásů nehraje roli. Nejsem zrovna příznivcem zaatikových žlabů, které zbytečně komplikují tvar střechy  (jak je patrné i z dotazu) a přitom nic neřeší. Z mého pohledu je jedno, jestli bude stát voda v úžlabí nebo v zaatikovém žlabu. I norma ČSN 73 1901 se staví ke žlabům jako k něčemu, co se má navrhovat výjimečně.
Opracovat žlab ve fólii samozřejmě lze. Každopádně musí být vnitřní kout osazem poplastovanou koutovou lištou, která umožní vyvařit okraj dna žlabu a následně i boční stěny tak,
že nebude docházet k deformacím fólie (smršťování) v této vnitřní hraně. Pro odvodnění použít tvrdou vpusť s integrovaným PVC límcem. Pokud bude řešeno odvedení vody přes atiku, doporučuji vpusť vyhřívanou. Minimálně u žlabu, po kontrole těsnosti, nezapomenout na zálivkovou hmotu k ošetření všech svarů.
S pozdravem
Ivan Kučera