Dotaz:

Dobrý den,
v návrhu skladby pochozí terasy je následující složení:
– betonová dlažba BEST 300x300x35 do štěrkového lože, spáry 20mm
– drcené kamenivo – štěrk frakce 2-5mm- kladecí vrstva min. 30mm
– ochranná textilie
– drenážní nopová folie ve spádu střechy
– folie FATRAFOL 818/V-UV
DOTAZ: nehrozí nebezpečí porušení folie FATRAFOL drceným kamenivem (přes textili a nopovou folii)?

Odpověď:

Dobrý den,
drcené kamenivo by se nemělo dostat přímo na fólii. Separační vrstva z textílie spolu s nopovou fólií je dostatečnou ochranou. Nemusíte mít žádnou obavu z poškození fólie na takto provedené terase.
S pozdravem
Ivan Kučera