Dotaz:

Dobrý den ,chtěl bych se zeptat , jakou izolaci (označení), by jste mne od Vaší firmy doporučili na střední zátěž radonu na základovou desku RD ? Mám od projektanta napsáno v  dokumentaci pouze izolace Fatrafol 1.5mm a zajímalo by mne přesné označení a vaše doporučení. Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Toman

Odpověď:

Dobrý den,
radonový index pozemku vychází z měření, které se obvykle provádí před zahájením stavby. Z něj by měl projektant stanovit radonový index stavby, kde zohlední mj. úpravy podloží mající vliv na plynopropustnost.  V normě ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží je totiž docela zásadní parametr, týkající se protiradonových opatření. Souvisí s výškou štěrkopískového podloží, která od  výšky 5cm mění propustnost podloží vždy na vysokou. Tato změna propustnosti má za následek, že kromě samotné protiradonové izolace se doplňují protiradonová opatření ještě o odvětrání podloží.  S největší pravděpodobností čeká toto „překvapení i na Vás. Co se týká minimální tloušťky protiradonové fóliové izolace, ta se musí vypočítat. Střední zátěž radonu je však nicneříkající pojem. Pro výpočet je nutné znát hodnotu III. kvartilu (v kBq/m3). Přiložením řezu, půdorysu a údajů o intenzitě větrání v objektu lze napasovat výpočet na konkrétní pobytovou místnost.
Potřebné podklady je nutné zaslat na mailovou adresu radon@fatra.cz
S pozdravem
Ivan Kučera