Dotaz:

Dobrý den,
ke kolaudaci chaty po nás stavební úřad požaduje protokol o zkoušce těsnosti septiku. Ale nikdo nám neřekl, kdo takový protokol vydává, kdo tu zkoušku dělá. 🙁 Formulář protokolu o zkoušce jsme dostali, ale nemůžu nikde najít „čí razítko na něm má být“ . 🙁
Jana Alexová

Odpověď:

Dobrý den,
předpokládám, že se jedná o PVC fólií zaizolovanou nádrž.  Zkoušku těsnosti může provést realizační firma. Jedná se o tzv. zátopovou zkoušku prováděnou dle normy ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. Princip této zkoušky spočívá v naplnění nádrže vodou a sledování (změření) poklesu hladiny vody po 24 hodinách při zahrnutí vlivu srážek nebo odparu.
S pozdravem
Ivan Kučera