Dotaz:

Dobrý den, máme problém s terarou, která je zároveň střechou garáže, kterou realizoval developer. V zimě začala vzlínat voda do některých bytů a na stropě v garáži byly stopy vody, praskliny, atd.
Ráda bych se zeptala, zda by bylo možné nějakým způsobem znovu zaizolovat naši terasu (asi 10m2), přičemž by bylo zřejmě nutné ji mírně ale lépe vyspádovat, aby voda nezatékala ke stěnám bytu. Velmi děkuji za odpověď, případně cenový odhad.

Odpověď:

Dobrý den,
pro balkony a terasy platí stejná pravidla jako tro tzv. střechy s provozem. Nesmí se na nich tvořit  kaluže stojaté vody.
To znamené, že musí být vyspádovány. Norma uvádí, že kaluže se netvoří při sklonu vělším než 3% – to jsou 3cm výšky na 1m délky.
Pokud Vám voda stéká ke stěně, tak je to stavebně špatně a je to důvod k reklamaci. Běžně je na stavbu záruka 60měsíců.
Za předpokladu, že stávající povrch je ± v rovině, vytvoření spádu z polystyrenu na terase rozměru cca 3 x 3m zvedne povrch u dveří o 9cm (3m x 3cm) K tomu je potřeba ještě přičíst tloušťku roznášecí desky (OSB tl.24mm) a ve výsledku to je 11,5cm. Problém balkonů a teras dost často bývá v nízko posazených vstupních dveřích, které nedávají prostor pro přespádování.
A závěrem ještě jedna věc. Dobře provedená izolace střechy nepoteče ať je spád jakýkoli.
S pozdravem
Ivan Kučera