Dotaz:

Dobrý den,
prosím doporučte mi systém (fólii) pro 5-6° střechu cca 150m2, na níž by mělo být umístěno cca 20 fotovoltaických panelů na kovové konstrukci – folie by prý měla mít nějakou větší požární odolnost?
Děkuji J.Nekvindová

Odpověď:

Dobrý den,
doporučil bych Vám fólii  vhodnou pro přitížené střechy – Fatrafol 818/V-UV. Dostatečná vrstva kačírku vytvoří zajištění proti sání větru. Platí také, že volně ložený štěrk o tloušťce min.50mm (frakce kameniva min 4mm – max 32mm) splní požadavky na funkční charekteristiku chování střech při vnějším požáru, což by mělo vyřešit  problém s požární odolností. Samozřejmě tím ochráníte fólii před náhodným mechanickým poškozením a určitě prodloužíte její životnost, pokud nebude vystavena slunečnímu záření.
S pozdravem
Ivan Kučera