Dotaz:

Dobrý den . Investor šetří a chce provést izolaci bazénu se slanou vodou fólii 810 ral 9010 vydrží fólie v bazénu nebo nevydrží . Jde jen o cenu folie .

Odpověď:

Dobrý den,
jako realizační firmě bych vám doporučil písemně upozornit na „nevhodnou povahu pokynů objednatele k provedení díla, jestliže jako zhotovitel můžete tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče“. To, že střešní fólie není bazénová fólie a není tudíž vhodná pro tyto aplikace je zřejmé. Doporučuji trvat na písemném vyjádření.
Pokud přes vaše upozornění bude objednatel trvat na použití střešní fólie do bazénu, neodpovídáte za za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných vám objednatelem.
S pozdravem
Ivan Kučera