Dotaz:

Dobrý den,
navrhujem designovou dřevostavbu, u níž je zastřešení řešeno plochými střechami (v částech až mírně šikmými). Na této střeše je navržena pochozí terasa (nejspíše dřevoplastová prkna) vynášena na terčích nebo přídavných roštech. Horní záklop střešních krokví je navržen z OSB desek (tl. 22 mm). Mohli by jste mi, prosím, doporučit jaký typ Fatrafolu použít do takovýchto podmínek? A zda je vůbec vhodné použití Fatrafolu jako krytiny v místech, kde je sklon poměrně vyšší (např. 14%, tedy 8°), kde je pro docílení „vodorovnosti“ terasy nutné vytvořit, a tedy i kotvit (proti sesuvu) do nosné konstrukce střechy jakýsi další přídavný rošt? Nebude to „velká zátěz“ na fóliovou izolaci a příliš pracné, když budeme muset projít s kotvením přídavného roštu přes izolaci v relativně hodně místech?
Děkuji předem za odpověď. S pozdravem ZK.

Odpověď:

Dobrý den,
na použití Fatrafolu nemá sklon střechy vliv. Může být použit jak pro bezespádé, tak pro strmé střechy. Rozdíl bude u vyšších sklonů v hustějším rastru kotenvích prvků. To se ale nebude týkat 14% spádu. Tady žádný problém nevidím.
Pro terasy na šikmých střechách se běžně používají rektifikační terče umožňující vyrovnat spády až do 10%. Pokud je spád větší, bude nutné zřejmě zvolit individuální atypické řešení s vyšší pracností a finanční náročností. Důležité však je, aby navržené řešení bylo opracovatelné ve fólii.  Z hlediska provozní bezpečnosti bych doporučil navrhnout detaily (prostupy) pro „uzavřené tvarovky TOPWET“ navlékané shora (http://www.topwet.cz/produkty/tvarovky). Samozřejmostí by měla být možnost rozumného přístupu k této pomocké konstrukci pro nutnou údržbu!
Pevnost fólie v tlaku  je kolem 7MPa, což odpovídá zátěži 7 tun na plochu 10 x 10cm.
S pozdravem
Ivan Kučera