Dotaz:

Dobrý den. Realizační firma nám na stavbě v rámci izolací podlah použila vaši folii Fatrafol 803S. Na betonové desce máme separační vrstvu, následně PVC folii 803S a poté položenou vrstvu tepelné izolace z polystyrenu. V předpisu jsem se dočetl, že je nutno tomuto přímému kontaktu mezi PVC folií a polystyrenem zabránit. Je toto pravidlo „bezpodmínečně nutné“ z důvodu neslučitelnosti těchto materiálů nebo z důvodu mechanického namáhání fólie?
Děkuji Hradečný (603 529 177)

Odpověď:

Dobrý den,
nekompatibilita měkčené PVC fólie a některých stavebních materiálů je obecně známá. Mezi ty typické „problémové“ patří např. asfalt a polystyren.
Pokud pominu normy, které mluví o vzájemném nepříznivém ovlivňování materiálů, v hlavních konstrukčních zásadách výrobce fólie toto upozornění – výslovně PVC vs. EPS/XPS také uvádíme. Viz Konstrukční a technologický předpis FATRAFOL-H, bod.3.1.1.1 – Specifika hydroizolačních povlaků. Absence separace mezi polystyrenem a PVC fólií (ať už je tvořena textílií, skleněným rounem, vzduchovou mezerou, vrstvou PU pěny apod) považujeme jako výrobci fólie za vážnou vadu, která může mít negativní vliv i na fólii, protože urychluje její degradaci tzv. vytahováním změkčovadel. Tato fólie následně ztrácí pružnost, tvrdne a v některých případech může i popraskat. Vedle toho také dochází k objemovým změnám u polystyrenu, který se vypařuje. Tento jev ovlivňuje i teplota, která je sice u zemních izolací podstatně menší než např. na střechách, neznamená to však, že je to v pořádku. Doba životnosti izolace, která je prakticky shodná s životností samotné stavby předpokládá, že je fólie aplikována v souladu s platnými normami, pravidly a požadavky výrobce. Inovativní řešení postavená na neznalosti a zjednodušená řešení s prvky lidové tvořivosti se neslučují s funkční izolací.
S pozdravem
Ivan Kučera