Dotaz:

Dobrý den,
v rámci rekonstrukce a přístavby objektu v Prostějově máme dle projektu navržené 2 typy skladby střech, které mají splňovat B roof T3. Navržená skladba ale nejspíše tento parametr neplní. Předepsaná folie je Fatrafol 810 tl. 1,5mm (kotvená). Potřebovali bychom popsat skladbu tak, aby plnila tento parametr.
Skladba 1 (část rekonstrukce, pultová střecha):
– PVC folie Fatrafol 810
– geotextilie
– EPS 100 tl. 300mm
– parotěsný asfaltový pás (samolepící)
– dřevěný záklop
Skladba 2 (část přístavby):
– PVC folie Fatrafol 810
– geotextilie
– EPS 200 tl. 200mm
– spádové klíny tl. 100-150mm
– parotěsný asfaltový pás
– betonový strop
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
aby skladba splnila požadavek na B roof T3, musíte provést záměnu podkladní textílie za skleněné rouno o gramáži 120g/m2.
I přes to, že je jako tepelná izolace použit polystyren, máme tuto skladbu odzkoušenou a certifikovanou.
S pozdravem
Ivan Kučera