Dotaz:

Dobrý den, prosím o návrh hy a protiradonové izolace pro novostavbu nepodsklepeného RD, pro následující hodnoty:
Směrná hodnota III. kvartilu cA75 objemové aktivity radonu pro danou třídu zeminy [kBq/m3]: 20,0
Naměřená hodnota III. kvartilu k75 objemové aktivity radonu [kBq/m3]: 43,8
Výsledný radonový index pozemku RI: střední (nízký 70).

Odpověď:

Dobrý den,
pro radonový výpočet je potřeba více podkladů, naleznete je zde:
https://www.fatrafol.cz/sluzby/studio-izolaci/
S pozdravem
Ivan Kučera