Dotaz:

Dobrý den,
v současné době řeším reklamaci nové střešní konstrukce (pochozí a nepochozí terasa). Při přechodu vodorovné části izolace na stěnu, byla provedena lišta z poplastovaného plechu, která je kotvena cca po 1,0m. Teď v horkých letních teplotách se lišta vždy roztáhne a trhá sebou část omítky (viz. snímky příloha). Předpokládám že tato chyba je způsobena špatným kotvením a špatně vyřešeným detailem?

Moc děkuji za Vaši odpověď
S pozdravem
Ing. Martin Píchal

Odpověď:

Dobrý den,
kotvení poplastovaných plechů řeší ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. Tato norma velmi podrobně řeší způsob upevnění a požaduje 4ks kotev na metr. Nebál bych se ani 5 ks/m, tzn vzdálennost kotev po 20cm. Je to nutné zejména z důvodu eliminace vnitřních sil ve fólii, které se budou léty zvětšovat. Samozřejmě i tepelná roztažnost fólie výrazně namáhá tyto liniové prvky. Pokud v letním období teplota na fólii dosahuje cca 70°C a v zimě klesne k -30°C, je zřejmé, že bude nutné řešit nejen správný počet kotev, ale i dilataci oplechování. Jedná se o naprosto základní informace, které jsou zmíněny i v Konstrukčním předpisu výrobce fólie.
S pozdravem
Ivan Kučera