Dotaz:

Dobrý den,
zákazník, kterému jsme realizovali dům včetně střechy si pozval firmu QUALIFORM, která měla posoudit kvalitu dodaného. Ta mimo jiné tvrdí, že stojící voda může střechu poškodit cituji jejich vyjádření „V ploše střechy terasy se vyskytují stopy po stojící vodě, což nesplňuje požadavek ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení. Hrozí biologická koroze střešní fólie“ . Můžete prosím sdělit Váš odborný názor na uvedené vyjádření. Nerovnosti jsou malého rozsahu viz. foto.
Děkuji
Josef Šumbera tel.602503353

Odpověď:

Dobrý den,
balkony a terasy patří do kategorie střech s provozem. Tyto plochy by měly mít takový sklon, který zajistí odtékání vody bez vzniku lokálních kaluží vody na povrchu. Dle Vámi citované normy se v její příloze uvádí, že kaluže se obvykle tvoří při menším sklonu povrchu střechy než 3%.  Z toho vyplývá, že na nedostatečně vyspádovaných střechách se kaluže budou zákonitě vyskytovat.
Biologické koroze bych se v tomto případě neobával. To je spíše záležitost střech, kde se neprovádí pravidelná údržba než balkonů a teras. Drtivá většina fólií přitom odolává běžné biologické, chemické korozi a prorůsténí kořínků.
Požadavek na plochy bez kaluží spíše souvisí s bezpečností provozu, protože mokrá povlaková krytina je extrémně kluzká.
S pozdravem
Ivan Kučera