Dotaz:

Dobrý deň,
na stavbe mám v pláne použiť skladbu jednoplášťovej neodvetranej plochej strechy na drevenom strope, ktorú udávate na svojej stránke medzi skladbami a to s vrstvami zo spodu:
-sádrokartonový podhľad
– drevené krokvy/trámy
– plný záklop – palubky hr. 24 mm perodrážka, alt. OSB 3 hr. 22 mm,
– samolepiaci SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou z hliníkovej fólie,
– tepelná izolácia EPS 100 S Stabil hr. 300 mm, mechanicky kotvená,
– sklené rúno 120 g/m2,
– Fatrafol 810 hr. 1,8 (2 mm), mechanicky kotvnená.

Moja otázka smeruje k záklopu, je lepšie použiť OSB 3 (4) hr. 22 mm alebo palubky P+D smrek hr. 24 mm ?
Druhá otázka sa týka mechanického kotvenia, zvlášť sa kotví izolácia, zvlášť PVC fólia, kde sa pri oboch kotveniach naruší vrstva parozábrany z asfaltového modifikovaného pásu, kotvy budú prechádzať celou hrúbkou záklopu (dreveného debnenia) a tým budú narúšať celistvosť parozábrany. Aké navrhujete najvhodnejšie riešenie vzhľadom na danú skladbu ? Keďže je nosná konštrukcia z dreva, nie je možné zaťaženie s kamenivom.

Ďakujem s pozdravom J. Miho

Odpověď:

Dobrý den,
osobně bych dal přednost OSB desce z důvodu rovného povrchu a ideálního přilepení asfaltové parozábrany v celé ploše. Díky tloušťce asfaltového pásu  je narušení parotěsnící funkce vrutem do dřeva velmi nepravděpodobné. Spíše bych pozornost věnoval vytvoření dostatečného spádu, který zajistí bezproblémové stékání dešťové vody – min.3%, při vlastní montáži pokládání jednotlivých pásů po vodě. Dává mi smysl co nejjednoduší tvar střechy (obdélník, čtverec), minimum prostupů střešním pláštěm, resp. jejich realizace s použitím systémových tvarovek (např. kabelový prostup) nebo odvodnění přes okapovou hranu. Svá specifika má i dvoumilimetrová tloušťka fólie, která není moc obvyklá a práce s ní je výrazně náročnější.
S pozdravem
Ivan Kučera