Dotaz:

Dobrý den
Mám terasu izolovanou asfaltovou lepenkou a potřebuji na ni umístit nějaký pochozí povrch. Jako nejlevnější a nejjednodužší varianta se nabízí možnost položení PVC linolea.
Jde nějak toto PVC linoleum přilepit k asfaltové lepence na přímo? Pokud ano, tak jaké lepidlo bych k tomu měl použít? Případně jak jinak vytvořit nejjednodušeji pochozí povrch, aniž bych musel na stávající lepenku dávat další vrstvu betonu?
Děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,
drobné upřesnění na začátek. PVC linoleum je podlahovina pro vnitřní prostory (v zimním období temperované). Na terase nemá co dělat!
Pokud jste měl na mysli PVC fólii, pak je nutné si uvědomit, že tento materiál nesmí přijít do styku s asfaltem, tzn. musí být odseparovaný.
V našem střešním systému je používána jako separační vrstva textílie min. gramáže 300g/m2.
Balkonová a terasová fólie Fatrafol 814 má tloušťku 2,5mm. U fólií je to poměrně velká tloušťka, ale ne dost na to, aby dokázala srovnat povrch. velmi rychle se přizpůsobí podkladu a zkopíruje  všechny jeho nedostatky (nerovnosti). Jejímu položení na asfaltovou llepenku musí nutně předcházet vyrovnání podkladu.  Minimálně proto, aby se na jejím povrchu nevytvářely lokální kaluže stojaté vody. Tento požadavek vychází z normy ČSN 73 1901, která mj. uvádí, že kaluže vznikají obvykle při sklonu do 3% a na pochozích plochách se nemají vyskytovat. Takže vyspádovaný povrch bez výčnělků prohlubní a ostatních nerovností je základní předpoklad pro  aplikaci terasové fólie.
S pozdravem
Ivan Kučera