Dotaz:

Dobrý den. Na plochou střechu našeho RD bude firma instalovat fotovoltaické panely. Nebudou kotvit do krovu, ale zatěžovat konstrukci betonovými obrubníky. Pod takto zatížené hliníkové nosníky chtějí dávat nějaké pásy z hydroizolační asfaltového nebo gumového materiálu, aby nepoškodili střešní fólii lokálním tlakovým zatížením. Je takový způsob podle vás vhodný? Bojím se migrace změkčovadel a následné degradaci fólie. Když se mezi to dá geotextilie, zase to může klouzat a hrozí posuv větrem i v případě dobře zatížené konstrukce. Co doporučujete vy, prosím? Bojím se dlouhodobého působení povětrnostních vlivů.
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
doporučuji použít přířez fólie stejné tloušťky, jako je použita v hlavní ploše. Tento přířez je možné v případě potřeby horkovzdušně přivařit. Co se týká pevnosti v tlaku, u fólie se pohybuje kolem 7 MPa, takže to není ani tak problém fólie jako spíše měkké podkladní kce – zpravidla tepelné izolace.
S pozdravem
Ivan Kučera