Dotaz:

Dobrý den,
hledám izolaci pro základovou desku, domek 90 m2, stanoven je střední radonový index
-hodnota třetího kvartilu 22,0kBq/m3, střední propustnost půdy-jíl.

Odpověď:

Dobrý den,
pro výpočet tloušťky a typu protiradonové fólie je nutné zaslat více podkladů
Soupis je na našich webových stránkách  https://www.fatrafol.cz/sluzby/studio-izolaci/
S pozdravem
Ivan Kučera